האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "קוזניץ"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כז טבת תשע

בית החיים בקאזניץ מאוים

בית הקברות בקאזניץ תחת איום של חוליגנים מקומיים המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

קאזניץ

ביה"ח קאזניץ המשך קריאה