האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "פאסאב"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ב אלול תשעא

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת שופטים

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת שופטים - פאסאב, הונגריה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יח אב תשעא

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת עקב

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת עקב : בית העלמין בעיירה פאפא, הונגריה - קאמארזשאן,רומניה - פאסאב,הונגריה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כד סיון תשעא

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת קרח

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת קרח - שעברעשין, פולין - פאסאב, הונגריה המשך קריאה