האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "פאנטיאש"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ב שבט תשעב

מפעילות ארגון אבותינו לפרשת וארא

מפעילות ארגון אבותינו לפרשת וארא עגערבעגי, הונגריה. - פאנטיאש,רומניה. - גאטא, סלובקיה. המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כו שבט תשעא

מפעולות אבותינו לפרשת משפטים

מפעולות אבותינו לפרשת משפטים | קאמארזשאן,רומניה |גוטא סלובקיה|פאנטיאש, רומניה | קאמאראן, סלובקיה |מאריאפאטש, הונגריה | טיסא העטיניע, נעליפינע, אוקריינה המשך קריאה