האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "סערענטש"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍טו חשון תשעא

מפעולות ארגון אבותינו לערש”ק פרשת וירא

פעולות ההצלה בהאנשאוויץ • מילדוי • יאקע סלובקיה • סערענטש הונגריה המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סערענטש

בית החיים המשך קריאה