האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "סערדאהילי"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כו אייר תשעא

שבת היסטורית בעיירה סערדאהילי בהשתתפות מאות מצאצאי המהר”י אסאד

ציון מהר"י אסאד בקרב מאות צאצאי גאון ישראל הגה”ק מהר”י אסאד זצוק”ל רבה של ‘דונא-סערדהאילי’, ניכרת תכונה והתרגשות רבה לקראת השבת ההסטורית ... המשך קריאה

פורסם ב- סלובקיה ב ‍‍טו טבת תשעא

סערדהיל

בית העלמין בסערדאהעל המשך קריאה