האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "מהרש”ל"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יב אייר תשע

חודש ושופץ קבר המהרש”ל ע”י ארגון אהלי צדיקים

שופץ ותוקן קברו של רבינו המהרש"ל בלובלין שבפולין המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍טו אדר ב' תשע

בית העלמין לובלין

בית העלמין בלובלין המשך קריאה