האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "לודז"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍טו אייר תשעט

נחשף קברו של הפרדס יוסף בבית העלמין בלודז

השגחה פרטית מופלאה: מגילוי המציבה המקורית מתברר תאריך הסתלקותו המדויק בתאריך ב' סיוון תש״ב המשך קריאה

פורסם ב- ‫בתי קברות‬, פולין ב ‍‍כא אייר תשעה

לודז

בית הקברות היהודי לודז המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍טו אדר ב' תשע

בית העלמין בלוד’ז

בית העלמין בלוד'ז המשך קריאה