האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "טעגלאש"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יב כסלו תשף

ההילולה בטעגלאש: אב״ד סעמיאלי על ציונו הק׳

הילולת הרה״ק מטעגלאש, נכדו הרב מסעמיאלי בלגיה השתטח על ציון קדשו המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כט תמוז תשעא

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת מטות

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת מטות : פישטיאן, סלובקיה - טעגלאש, הונגריה המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טעגלאש

בית החיים המשך קריאה