האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "חדשות"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יח אייר תשעח

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יא אייר תשעח

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ד אייר תשעח

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כז ניסן תשעח

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יג ניסן תשעח

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ו ניסן תשעח

אבותינו – העלון השבועי

לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כח אדר ב' תשעח

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כא אדר ב' תשעח

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות ארגון אבותינו לשבוע פרשת ויקהל פקודי תשע"ח המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ז אדר ב' תשעח

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות ארגון אבותינו לשבוע פרשת תצווה תשע"ח המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ל שבט תשעח

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות ארגון אבותינו לשבוע פרשת תרומה  המשך קריאה