האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "וויטעפסק"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ל ניסן תשעז

הילולת הוויטפסקער בבית העלמין העתיק בטבריה

יהודים ראו ישועות גדולות וניסים גלויים, כשעלו לציונו הק', בעריכת סעודות, ובהדלקת נר לכבוד נשמתו הט' הרה"ק רבי מנחם מנדל ב"ר משה זצוקללה"ה זי"ע המשך קריאה