האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "ג’ערעש"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ד אב תשעא

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת דברים

מפעולות ארגון אבותינו לפרשת דברים: גערעש, רומניה. קעשעליא, אוקריינה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יא כסלו תשעא

פעילות השבועית של ארגון אבותינו לפרשת וישלח

פעילות אבותינו בבתי העלמין הארנישעסט רומניה | ובית העלמין ב- גערעש ברומניה | כמו כן החלו עבודות שיפוץ והקמת המצבות בקאלאמייע המשך קריאה

פורסם ב- רומניה ב ‍‍יט חשון תשעא

בית העלמין ב- ג’ערעש

בית העלמין ב- ג'ערעש המשך קריאה