האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "בית דוד"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יב אלול תשעב

לקראת יומם ההילולא ה־90 תתקיים עליה לציון של בעל הבית דוד זצוק”ל

מחר י"ב אלול תתקיים עליה לציון של הגה"ק רבי דוד קאמין זצוק"ל בעל הבית דוד שנסתלק בי"ד אלול תרפ"ב, ומנו"כ במרומי הר הזיתים. המשך קריאה