האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "איהול"

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍יט כסלו תשע

אוהעל-בית החיים הישן 

ביה"ח הישן באוהעל • בעל הישמח משה וזוג' הרבנית מאוהעל • ר' סענדער מקאמארנא • שרה אמו של ר' צבי הירש מליסקא המשך קריאה