האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

‫בתי קברות‬

מידע אודות בתי קברות, קברי צדיקים ומקומות הקדושים ברחבי העולם

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

לובלין

ביה"ח הישן והחדש המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

ווארקא

ביה"ח ווארקא המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

דינאוו

ביה"ח דינאוו המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

שעדליץ

ביה"ח שעדליץ המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

שינאווא

ביה"ח שינאווא המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

ריישא

ביה"ח ריישא המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

רימנוב

ביה"ח רימנוב המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

ראדושיץ

ביה"ח ראדישיץ המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

ראדז’ימין

ביה"ח ראדז'ימין המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

בתי עלמין קראקא

בתי העלמין בקראקא המשך קריאה