האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

‫בתי קברות‬

מידע אודות בתי קברות, קברי צדיקים ומקומות הקדושים ברחבי העולם

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

מאטעסאלקע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

לעוועלעק

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ליסקא

בית העלמין בליסקא המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

יעמערינג

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשעטשע – סעייטשע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשענגער

בית החיים - בית מלון המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשאטע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשאבע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טעט

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טעגלאש

בית החיים המשך קריאה