האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

‫בתי קברות‬

מידע אודות בתי קברות, קברי צדיקים ומקומות הקדושים ברחבי העולם

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דאראג

בית העלמין בדארג המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בערצעל

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בעסערמין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בודאפעסט

בית החיים - בית המדרש המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

באקאני

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

באניאד

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אשוואר

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אופאלו

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אויוואראש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סערענטש

בית החיים המשך קריאה