האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

‫בתי קברות‬

מידע אודות בתי קברות, קברי צדיקים ומקומות הקדושים ברחבי העולם

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

ביה”ח הישן קראקוב

ביה"ח קראקא המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

קאצק

ביה"ח קאצק המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

קאלושין

ביה"ח קאלושין המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

קאזניץ

ביה"ח קאזניץ המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

ציעשנוב

ביה"ח ציעשנוב | כתובת בית העלמין | שמות הצדיקים הקבורים בבית העלמין המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

צאנז

ביה"ח צאנז המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

סערצין

ביה"ח סערצין המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

סוקולוב

ביה"ח סוקולוב המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

מינסק-מאזיוויעצק

ביה"ח מינסק-מאזיוויעצק המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

לעלוב

ביה"ח לעלוב המשך קריאה