האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

‫בתי קברות‬

מידע אודות בתי קברות, קברי צדיקים ומקומות הקדושים ברחבי העולם

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

עדעלין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סענטפעטער

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סעמיהאי-סענמיהאלי

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בית העלמין ב- סאנטוב

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סאמבאטהעלי

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נירבאטור

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נאנאש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נאדוואושני

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בית העלמין ב- מישקולץ

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

מאקעווע

בית החיים - בית המדרש המשך קריאה