האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

‫בתי קברות‬

מידע אודות בתי קברות, קברי צדיקים ומקומות הקדושים ברחבי העולם

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נירעדהאז

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

שאראשפוטאק

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

שימאני

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

שאמשאן

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- ‫בתי קברות‬, הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קליין ווארדיין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קארלאט

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קאליב – קאלעוו ביה”ח החדש

בית העלמין החדש בקאליב המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קאליב – קאלעוו ביה”ח הישן

בית העלמין העתיק בקאליב בו טמונים ר' אייזיק'ל מקאליב המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

פאקש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- ‫בתי קברות‬, הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

פאפא

בית החיים המשך קריאה