האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

פולין

קברי צדיקים ומקומות הקדושים בפולין

פורסם ב- פולין ב ‍‍ב חשון תשעא

בית העלמין בטארנא

בית העלמין בטארנא המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כט תשרי תשעא

בית העלמין ביערוסלב

כתובת בית העלמין ביערוסלב • שמות הצדיקים • אוהל הצדיקים המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍י תמוז תשע

בית העלמין בסלוביצה

קברי הצדיקים ובתוכם רבנו בעל הפרי מגדים המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍טו אדר ב' תשע

בית העלמין ווארקא

בית העלמין בווארקא המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍טו אדר ב' תשע

בית העלמין לובלין

בית העלמין בלובלין המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍טו אדר ב' תשע

בית העלמין באבוב

בית העלמין בבאבוב המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍טו אדר ב' תשע

בית העלמין בגור

בית העלמין בגור המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍טו אדר ב' תשע

בית העלמין בלוד’ז

בית העלמין בלוד'ז המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

קילץ

ביה"ח בקילץ המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

לאנצוט

ביה"ח לאנצעט המשך קריאה