האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אויוואראש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סערענטש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

מאד

בית החיים - בית המדרש המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאהש

בית החיים - בית המדרש - הכנסת אורחים - מקווה המשך קריאה

פורסם ב- ‫בתי קברות‬, הונגריה ב ‍‍יט כסלו תשע

אוהעל

אינפורמציה בכל הקשור לאועהל המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍יט כסלו תשע

בית החיים החדש – אוהעל

בית החיים החדש באוהעל המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍יט כסלו תשע

אוהעל-בית החיים הישן 

ביה"ח הישן באוהעל • בעל הישמח משה וזוג' הרבנית מאוהעל • ר' סענדער מקאמארנא • שרה אמו של ר' צבי הירש מליסקא המשך קריאה