האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דעמעטשער

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דעברעצין

בית החיים - בית המדרש המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דאראג

בית העלמין בדארג המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בערצעל

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בעסערמין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בודאפעסט

בית החיים - בית המדרש המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

באקאני

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

באניאד

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אשוואר

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אופאלו

בית החיים המשך קריאה