האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

פאקש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- ‫בתי קברות‬, הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

פאפא

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

עדעלין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סענטפעטער

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סעמיהאי-סענמיהאלי

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בית העלמין ב- סאנטוב

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סאמבאטהעלי

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נירבאטור

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נאנאש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נאדוואושני

בית החיים המשך קריאה