ר' זאב וואלף מזבריז
ג' ניסן תרפ"ב
פרטים נוספים
אוהב ישראל מאפטא
ה' ניסן תקפ"ח
פרטים נוספים
בעל הדברי חיים מצאנז
כ"ה ניסן
בעל הקרבן נתנאל
כ"ט ניסן תקכ"ט
ר' שמעלקא ב"ר צבי הירש מניקלשבורג
א' אייר תקל"ח