כ"ז אב
כ"ח אב
רבי שמואל ב”ר צבי סאלאנט
כ"ט אב תרס”ט
רבי דוד הנגיד ב”ר אברהם
א' אלול ה-ס”א
רב יוסף ב”ר מרדכי משנכיז
ב' אלול ה-תר”ד