ר' שמעלקא ב"ר צבי הירש מניקלשבורג
א' אייר תקל"ח
ר' ישעיה מקערסטיר
ג' אייר תרפ"ה
ר' יוסף ב"ר מאיר "פרי מגדים"
ד' אייר תקנ"ב
ר' צבי ב"ר יעקב "חכם צבי"
ה' אייר תע"ח
ר' יוסף מאיר ב"ר שמואל צבי "אמרי יוסף"
ו' אייר תרס"ט