ר' משולם שרגא פייבוש מברזאן
י"ט אלול תרל"ו
ר' שמעון ריישער מנחת יהודה
כ' אלול תע"ד
ר' יהונתן אייבשיץ
כ"א אלול תקכ"ד
ר' יעקב ישראל מטשערקאס
כ"ב אלול תרס"ג
ר' אורי מסטרעליסק
כ"ג אלול תקפ"ו
פרטים נוספים