ר' שלמה אליעזר אליפנדרי
כ"ב אייר תר"צ
ר' יהושע מדינוב תלמיד הקדושת לוי
כ"ג אייר תקצ"ג
ר' אליעזר צבי מקומרנא
כ"ד אייר תרנ"ח
ר' חיים מקוסוב "תורת חיים"
כ"ה אייר תרי"ד
ר' משה חיים לוצאטו "רמח"ל"
כ"ו אייר תק"ז