ר' יוסף ענגיל
א' חשוון תר"פ
ר' משה יהודה לייב מסטריזוב
ב' חשוון תרע"ד
ר' ישראל מרוזין
ג' חשוון תרי"א
החלקת יואב
ד' חשוון תרפ"ג
ר' משה בירדוגו
ה' חשוון תצ"א