רבי נתן אשכנזי בן החכם צבי
י' שבט תקל”ח
רבי יעקב שמשון מזאסלאב ב”ר פנחס מקוריץ
י"ג שבט תקס”ח
רבי מרדכי מלכוביטש
י"ג שבט תקס”ח
פרטים נוספים
ר' יעקב יהושע פני יהושע
י"ג שבט תקט”ז
פרטים נוספים
רבי גדליה מליניץ
ט"ו שבט תרל”ח
פרטים נוספים