ר' דובער האדמו"ר האמצעי מלובביץ
ט' כסלו תקפ"ח
ר' אריה לייב "מוכיח" מפרשבורג
י' כסלו תק"ג
ר' יהושע כץ ראב"ד קראקוב
י"א כסלו תצ"ה
ר' אברהם דב מאווריטש - בת עין
י"ב כסלו תר"א
ר' ישראל ממודזיץ
י"ג כסלו תרפ"א