ל סיוון
מאור ושמש
א' תמוז
פרטים נוספים
נחמן מהורדנקא
ב' תמוז תקכ"ה‬
ג' תמוז
ד' תמוז