האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "חדשות"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כג אלול תשעז

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍טז אלול תשעז

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ט אלול תשעז

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) לחץ לצפיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ב אלול תשעז

אבותינו – העלון השבועי

סקירה מפעולות אבותינו במשך חודשי הקיץ המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כה אב תשעז

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות ארגון אבותינו ברומניה: פעטריווע, רומניה| מיקולע, רומניה | הונגריה: פעהער-דיארמאט החדש המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יח אב תשעז

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות ארגון אבותינו לשבוע זו: המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יא אב תשעז

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות ארגון אבותינו לשבוע זה: בראד, אוקריינע | ראמאלי, ראמעניע כמו"כ סקירה קלה על פעולות מהקיץ המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ד אב תשעז

אבותינו – העלון השבועי

אבותינו (לוגו) ,מפעולות השבועויות של ארגון אבותינו באוקריינה .הונגריה, רומניה, סלובקיה   רומניה: בביה”ח בעיר ראמאלי סטרימבא רומניה: המשך בנין הגדר... המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍כו תמוז תשעז

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות השבועויות של ארגון אבותינו באוקריינה .הונגריה, רומניה, סלובקיה המשך קריאה

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍יט תמוז תשעז

אבותינו – העלון השבועי

מפעולות השבועויות של ארגון אבותינו לפרשת פנחס ברחבי אוקריינה, הונגריה, סלובקיה. המשך קריאה